THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 3: Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Saitama, Nhật Bản

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 3: Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Saitama, Nhật Bản Đây là chương trình thạc sỹ liên kết đầu tiên giữa các trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình này do Khoa Đào tạo … Read more

THÔNG BÁO: Về Việc Tuyển Chọn Ứng Viên Tham Gia Chương Trình Thực Tập tại Nhật Bản

Japan Internship Program là Chương trình được đài thọ bởi Bộ Kinh tế và Công thương Nhật Bản (METI) và ủy thác cho Tập đoàn Pasona thực hiện. Mục đích của Chương trình nhằm hỗ trợ các bạn trẻ người nước ngoài đến thực tập trong các công ty tại Nhật Bản. Chương trình này … Read more